2020 Publications

Papers

Jia Xu Brian Sia, Wanjun Wang, Zhongliang Qiao, Xiang Li, Xin Guo, Jin Zhou, Callum G. Littlejohns, Zecen Zhang, Chongyang Liu, Graham T. Reed, and Hong Wang, "Compact silicon photonic hybrid ring external cavity (SHREC)/InGaSb-AlGaAsSb wavelength-tunable laser diode operating from 1881-1947 nm," Opt. Express 28, 5134-5146 (2020)
 

Domínguez Bucio, Thalia, Lacava, Cosimo, Clementi, Marco, Faneca Ruedas, Joaquin, Skandalos, Ilias, Galli, Matteo, Debnath, Kapil, Baldycheva, Anna, Petropoulos, Periklis and Gardes, Frederic (2020) Silicon nitride photonics for the near-infrared. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 06 (2), 1-13, [8200613]. (doi:10.1109/JSTQE.2019.2934127).

 

Back to top